دانلود فایل Word مقاله ارزيابي روشهاي مختلف برآورد تبخير و تعرق در دو اقليم متفاوت (مطالعه موردي: همدان،کرج و گرگان )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي روشهاي مختلف برآورد تبخير و تعرق در دو اقليم متفاوت (مطالعه موردي: همدان،کرج و گرگان ) :

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

مریم بیات ورکشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
علی اکبر سبزی پرور – دانشیارگروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
عادل قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

تبخیر و تعرق مهمترین فرآیند در چرخه هیدرولوژی است که برآورد صحیح آن در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و دستیابی به توسعه پایدار نقش بسزایی دارد. در این راستا روشهای متعددی جهت تخمین تبخیر و تعرق ارائه گردیده است . تبخیر و تعرق به شدت متاثر از پارامترهای هواشناس ی است .لذا با تغییر شرایط آب و هوایی در هر منطقه احتمالا روش های بهینه برآورد تبخیر و تعرق نیز تغییر خواهد یافت . این مطالعه براساس داده های هواشناسی سه منطقه همدان ،کرج (با اقلیم یکسان نیمه خشک ) و گرگان( با اقل یم نیمه مرطوب) در دو دوره آماری بلند مدت و کوتاه مدت صورت گرفت. تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از نرم افزار Ref-ET با 15 روش محاسبه گردید. پارامترهای ماهانه هواشناسی مورد استفاده شامل دمای حداقل، دمای حداکثر، رطوبت نسبی حداکثر، رطوبت نسبی حداقل، سرعت باد و میزان بارندگی بود . جهت آنالیز نتایج از جهار شاخص آماری MBE، RMSE ،MAE و tاستفاده گردید. آنالیز نتایح نشان از برتری روش هارگریوز- سامانی در مقایسه با نتایج لایس یمتری در همدان و روش تورک در کرج بود . در گرگان نیز با مبنا قرار دادن روش استاندارد پنمن –مانتیث-فائو 56 ، روش پنمن –کیمبرلی در مقایسه با سا یر روش ها کمترین اختلاف را با روش استاندارد فائو داشت.

لینک کمکی