دانلود فایل Word مقاله ارزيابي عملکرد الگوريتم اتومات سلولي در بهينه سازي شبکه توزيع آب شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي عملکرد الگوريتم اتومات سلولي در بهينه سازي شبکه توزيع آب شهري :

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

نوید قاجارنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
امید بزرگ حداد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری از دیرباز یکی از موضوعات تحقیقاتی جذاب، پیچیده و کاربردی برای محققین بوده است. از یک سو اهمیت شبکه های توزیع آب به عنوان سازه های زیر بنایی شهر ها توجهمحققین و پژوهشگران را به سوی خود جلب می کند و از سوی دیگر فراوانی مسائل گسسته با فضاهای تصمیم متفاوت در این حیطه، بستر مناسبی را برای آزمایش و مقایسه روش های مختلف بهینه سازی فراهم کرده است. یکی از رو شهای جدید بهینه سازی که مدت زمان زیادی نیز از مطرح شدن آن نمی گذرد، الگوریتم اتومات سلولی (CA) است که م یتواند در بهبود عملکرد الگوریتم های تکاملی و فراکاوشی نقش موثری را ایفا کند. در این تحقیق مقایسه عملکرد الگوریتم های بهینه یابی جفت گیری زنبور های عسل و CA-HBMO در بهینه سازی یک شبکه توزیع آب دو حلقه ایمد نظر قرار گرفته شده است. نتایج این تحقیق نمایانگر افزایش اطمینان پذیری، کاهش تعداد محاسبات و به صورت کلی بهبود عملکرد CA-HBMO در مقایسه با HBMO می باشد.

لینک کمکی