دانلود فایل Word مقاله کشف قانون هاي بيشتر و دقيقتر در داده کاوي زماني با ترکيب عوامل دوره زمان و فاصله زمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله کشف قانون هاي بيشتر و دقيقتر در داده کاوي زماني با ترکيب عوامل دوره زمان و فاصله زمان :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات:7

چکیده:

داده کاوی زمانی فرایند استخراج دانش از داده های وابسته به زمان است. از جمله عواملی که می توان برای تشریح جنبه های زمانی دانش با قانون های به دست آمده مرتبط شوند فاصله اعتبار برای یک الگو و دیگری دوره رخداد است. در این مقاله هر دو عامل فاصله زمانی و دوره زمانی در داده کاوی زمانی مورد توجه قرار گرفته است. برای بیان زمان روشی ارایه شده است که با ترکیب دو عامل فاصله و دوره قادر به بیان زمان های دقیقتر و بیشتر نسبت به روش های موجود می باشد. امکان بیان زمان های بیشتر منجر به توانایی کشف قانون های زمانی بیشتر نسبت به روشهای موجود شده است.

لینک کمکی