دانلود فایل Word مقاله تحليل و شبيه سازي الکتروفيزيولوژيک توزيع جريان الکتريکي دستگاه الکتروکوتر در هادي حجمي بدن و تأثير آن در ايجاد سوختگي حين جراحي قلب باز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تحليل و شبيه سازي الکتروفيزيولوژيک توزيع جريان الکتريکي دستگاه الکتروکوتر در هادي حجمي بدن و تأثير آن در ايجاد سوختگي حين جراحي قلب باز :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات:8

چکیده:

دستگاه الکتروکوتر همان تیغ جراحی الکتریکی می باشد،که جهت برش بافتها استفاده می شود، ولی بدلیل جریان و حرارتی که در ناحیه برش ایجاد می کند باعث انعقاد سریع خو ن شده و از خونریزی زیاد جلوگیری به عمل می آورد . در اینجا با توجه به توزیع جریان الکتریکی دستگاهESUالکتروکوتر) در بافت،حین جراحی قلب باز با توجه به اینکه بافت عمل دستگاه ، جناق سینه می باشد ، با )استفاده از مباحث مربوط به الکتروفیزیولوژی بافت و مدل هادی حجمی استوانه ای با طول نامحدود رابطه ای بدست می آوریم ، که بیانگر توزیع جریان الکتروکوتر در بافت در زمان عدم وجود جریانات نشتی و نیز رابطه ای که که بیانگر توزیع جریان الکتروکوتر در بافت در زمان وجود جریانات نشتی می باشد . سپس این رابطه را با نرم افزارهای مرتبط شبیه سازی می کنیم، تا توزیع جریان الکتروکوتر در هادی حجمی بدن حین جراحی قلب باز و در شرایطی که جریانات نشتی وجود دارد ترسیم و شبیه سازی شود.

لینک کمکی