دانلود فایل Word مقاله برآورد ضريب ذخيره آبخوان دشت بيلوردي با بيلان جزء به جزء

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله برآورد ضريب ذخيره آبخوان دشت بيلوردي با بيلان جزء به جزء :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات:7

چکیده:

منابع آب های سطحی موجود در دشت بیلوردی از لحاظ کمی و کیف ی دارای وضع یت مناسب ی نبوده و آب زیرزمینی، مهم ترین منبع تأمین آب مورد نیاز برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی منطقه می باشد . بنابرا ین بررسی خصوصیات آبخوان این دشت از جمله ضرایب هیدرودینامیکی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این تحقیق ضریب ذخیره آبخوان این دشت با روش بیلان جزء به جزء برآورد شده است . در روش بیلان جزء به جزء آب زیرزمینی، در صورت معلوم بودن یکی از ضرایب هیدرودینامیکی، ضریب دیگر محاسبه می شود ولی بیشتر برای محاسبه ضریب ذخیره به کار می رود. شرط عمده کار وجود دو نقشه صحیح تراز آب زیرزمینی است که یکی مربوط به زمان حداقل تراز (زمان t) و دیگری با اختلاف زمانی t می تواند مربوط به شاخه بالارونده یا پایین رونده سطح آب باشد (زمان ( tt )).

لینک کمکی