دانلود فایل Word مقاله بررسي گروه هاي سطحي نانو الماس سنتز شده به روش انفجاري به وسيله تکنيک FT-IR و زتا سايزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي گروه هاي سطحي نانو الماس سنتز شده به روش انفجاري به وسيله تکنيک FT-IR و زتا سايزر :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش ملی مواد نو

تعداد صفحات:11

چکیده:

در این مقاله خواس صطحی نانو الماس سنتز شده به روش انفجاری مورد بررسی قرار گرفت.از اندازه گیری پتانسیل زتا برای ارزیابی نوع و شدت بار و از اسپکترومتر مادون قرمز برای تعیین گروه های عاملی بهره گرفته شد. نمونه ناخالص نانو الماس با داشتن گروه های آمین دارای بار سطحی مثبت است. نمونه نیمه خالص به علت داشتن گروه آمین روی سطح و اثر پروتونه شدن در محیط اسیدی دارای بار مثبت و به جهت دپرونه شدن گروه کربوکسیل سطحی در محیط قلیایی دارای بار منفی بوده و نقطه ایزوالکتریک (IEP) در pH=4/2 دیده می شود. نمونه خالص با داشتن گروه های کربوکسیلیک در تمامی نقاط pH دارای بار منفی می باشد.

لینک کمکی