دانلود فایل Word مقاله تحليل قانون دوم براي جابجايي آزاد جريان هوا درمحفظه هاي T شکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تحليل قانون دوم براي جابجايي آزاد جريان هوا درمحفظه هاي T شکل :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

چکیده:

در این تحقیق تولید انتروپی برای جابجایی آزاد هوا در یک محفظه T شکل به روش عددی تحلیل می گردد. دیواره های افقیبالا و پایین در محفظه عایق می باشند، محفظه دارای دو پلهداغ است و حرارت از طریق دیواره های سرد عمودی در طرفین محفظه دفع می شود. معادلات خاکم بر جریان آرام و پایدار شامل معادلات جرم، اندازه حرکت و انرژی با استفاده از حجم کنترل حل شده اند. نتایج به صورت خطوط جریان،خطوط همدما، اعداد نوسلت متوسط، تولید انتروپی ناشی از انتقال حرارت و اصطکاک سیال به ازای مقادیر مختلف عدد ریلی ما بین 10 به توان 6 £ Ra£ 10 به توان 3، نسبت توزیع برگشت ناپذیری ما بین 10 به توان 2- ££ 10 به توان 5- و نسبت منظری نشان داده شده اند. عدد نوسلت متوسط و تولید آنتروپی کل در محفظه به ازای مقادیر مختلف عدد ریلی و نسبتهای منظری متفاوت رسم شده اند، با افزایش نسبت منظری در یک عدد ریلی ثابت عدد نوسلت متوسط کاهش می یابد. برای 10 به توان 5Ra< به علت سرعتهای نسبتا پایین تولید آنتروپی اساس ناشی از انتقال حرارت است، در 10 به توان 5 Ra= تولید آنتروپی ناشی از اصطکاک سیال قابل مقایسه با تولید آنتروپی ناشی از انتقال حرارت می باشد. با افزایش عدد ریلی به تدریج بر سهم اصطکاک سیال در تولید آنتروپی کل افزوده گشته به طوریکه برای 10 به توان 5 Ra> اصطکاک سیال نقش اصلی را در میزان آنتروپی کل تولید شده ایفا می کند.

لینک کمکی