دانلود فایل Word مقاله کنترل آشوب نوسانات ولتاژ کوره هاي قوس الکتريک جريان مستقيم به دو روش خطي سازي فيدبک و فيدبک تاخيردار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله کنترل آشوب نوسانات ولتاژ کوره هاي قوس الکتريک جريان مستقيم به دو روش خطي سازي فيدبک و فيدبک تاخيردار :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات:7

چکیده:

در این مقاله، به بررسی و کنترل آشوب نوسانات ولتاژ در کوره های قوس الکتریک جریان مستقیم پرداخته شده است. کوره های قوس الکتریک از عوامل مهم بروز اختلال در شبکه قدرت می باشند و شکل اختلال ایجاد شده در شبکه به دلیل آشوبی بودن نوسانات ولتاژ قوس الکتریک، غیر قابل پیش بینی است. در این مقاله، به منظور رفع این مشکل، دو روش کنترلی خطی سازی فیدبک و فیدبک تاخیردار پیشنهاد شده است.این کار به عنوان نگرش نو و متفاوت از آنچه تا به امروز در مبحث کوره های قوس الکتریک انجام شده است، می باشد. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که کنترل کننده های طراحی با این دو روش، هر دو دارای عملکرد مطلوب بوده و رفتار آشوبی نوسانات ولتاژ در کوره های قوس الکتریک جریان مستقیم را بطور کامل بر طرف می نمایند؛ همچنین سیستم بطور مجانبی پایدار می گردد و پاسخ نیز از سرعت مناسبی برخوردار است. در مقایسه این دو روش، مزیت های هر کدام از این دو کنترل کننده عنوان شده است که می توان بنابر شرایط و محدودیت های کاری، یکی از این دو را بر دیگری ارجح دانست. همچنین در این مقاله تابع لیاپانوف لازم در روند خطی سازی فیدبک که از جمله مراحل بسیار دشوار طراحی است، ارائه شده است.

لینک کمکی