دانلود فایل Word مقاله تحليل، مدلسازي و شبيهسازي D-UPFC در شبکه هاي توزيع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تحليل، مدلسازي و شبيهسازي D-UPFC در شبکه هاي توزيع :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات:10

چکیده:

در این مطالعه ابتدا به مفهومD-UPFC پرداخته و عملکرد آن در سیستمهای قدرت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس روشهای کنترلی مورد استفاده برای آن را بررسی کرده و یک الگوی کلیدزنی کلی و مناسب برای آن ارائه میشود. سرانجام بهکمک اطلاعات به دست آمده، شبیهسازی انجام می شود. شبیهسازی به کمک نرمافزارMATLAB در محیط SIMULINK و به گونهای
انجام شده است که از نظر ولتاژ و فرکانس با استانداردهای داخل ایران هماهنگ باشد. در انتها با مقایس نتایج شبیهسازی و تحلیل آنها،مزایا و معایبD-UPFC ارائه می شود.

لینک کمکی