دانلود فایل Word مقاله محاسبه پارامترهاي قابليت اطمينان در سطح توليد با استفاده از الگوريم PSO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله محاسبه پارامترهاي قابليت اطمينان در سطح توليد با استفاده از الگوريم PSO :

تعداد صفحات:7

چکیده:

یکی از وظایف اصلی شبکه های قدرت برق رسانی با کیفیت و بدون وقفه به مشترکین می باشد. لذا مطالعه قابلیت اطمینان همواره یکی از مهمترین موضوعات در برنامه ریزی سیستم قدرت بوده است. خاموشی های اخیر در سیستم قدرت نشانگر این است که جهت برق رسانی بدون وقفه به مشترکین باید توجه بیشتری به اندیس های قابلیت اطمینان در شبکه داشت. تا کنون روش های مختلفی جهت محاسبه اندیس های قابلیت اطمینان به کار گرقته شده است. روش پیشنهادی توسط الگوریتم PSO فضای جستجو را با توجه به حالت هایی که دارای احتمال وقوع خطای بیشتری هستند کاهش می دهد. تابع برازش PSO قادر ایت حالت های خطا را هوشمندانه تر از روش های مرسوم کاهش دهد. در این مقاله این اندیس ها در سطح تولید برای شبکه 32 شینه RTS محاسبه گردیده و با روش های Mont Carlo و Unit addition مقایسه شده است.

لینک کمکی