دانلود فایل Word مقاله عمليات حرارتي سوپر آلياژ AEREX350 جهت حذف مورفولوژي ويدمن اشتاتن فز اتا (?)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله عمليات حرارتي سوپر آلياژ AEREX350 جهت حذف مورفولوژي ويدمن اشتاتن فز اتا (?) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش ملی مواد نو

تعداد صفحات:12

چکیده:

این AEREX350 جزء آلیاژهای کارشده پایه نیکل – کبالت است که خواص مطلوبی مانند مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون مناسب، ضریب انبساط حرارتی کم و استحکام کششی و گسیختگی عالی (حتی در دماهای بالا) را دارا می باشد. بنابراین در کاربردهایی با شرایط دشوار نظیر بسط های دما بالا به کار می رود. در ریزساختار این سوپر آلیاژ علاوه بر فاز مطلوب ، فاز اتا با مورفولوژی های مختلف و بعضا مخرب وجود دارد که در شرایط کاری خاص این ماده تشکیل می شوند. در این مطالعه جهت کسب ریزساختار مطلوب و ممانعت از تشکیل فاز اتا با مورفولوژی نامطلوب (ویدمن اشتاتن) از ترکیب کار سرد و پیرسازی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و اپتیکی نشان می دهد که در اثر اعمال این پروسه، مورفولوژی فاز اتا تغییر کرده و از حالت ویدمن اشتاتنی به حالت بلوکی تبدیل شده است که این ریزساختار بهبود خواص دما بالای سوپر آلیاژ را سبب می شود.

لینک کمکی