دانلود فایل Word مقاله حل اختلاف در برنامه هاي تجارت مجوز تخليه بارآلودگي در رودخانه ها با در نظرگرفتن توابع عضويت فازي براي رضايت تخليه کننده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله حل اختلاف در برنامه هاي تجارت مجوز تخليه بارآلودگي در رودخانه ها با در نظرگرفتن توابع عضويت فازي براي رضايت تخليه کننده ها :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات:11

چکیده:

رویکرد تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی، نگرشی نو در مدیریت کیفی رودخانه ها با دیدگاه اقتصادی می باشد. یکی از برنام ههای اخیرتجارت بارآلودگی سیستم نسبت – تجارت (TRS) می باشد . این سیستم با تعیین نسبت- تجارت بین واحدها و به کمک یک روش بهینه سازی، الگوی بهینه تجارت را ارائه می دهد.حل اختلاف میان طرفین شرکت کننده در تجارت برای تعیین قیمت نهایی مجوز تخلیه و افزایش میزان رضایت آنها در موفقیت برنامه های تجارت نقش کلیدی ایفا می کند. در این مقاله برای کمی کردن میزان رضایت واحدهای تخلیه کننده، از توابع عضویت فازی استفاده شده است که نمایانگر میزان رضایت خریداران و فروشندگان می باشد. ازتلفیق توابع فازی و مدل TRS ،یک مدل بهینه سازی دو هدفه با اهداف حداقل نمودن هزینه ها و حداکثر نمودن میزان رضایت در سیستم ایجاد می گردد. کارایی مدل پیشنهادی با استفاده ازاطلاعات یک سیستم رودخانه ای ارزیابی شده است. نتایج حاصل نشا ندهنده کارایی مدل پیشنهادی می باشند.

لینک کمکی