دانلود فایل Word مقاله شبيه سازي کاربرد مبدل ماتريسي در سيستم بازيافت انرژي لغزش در کنترل دور موتور القايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله شبيه سازي کاربرد مبدل ماتريسي در سيستم بازيافت انرژي لغزش در کنترل دور موتور القايي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات:7

چکیده:

کنترل دو رموتور القائی به علت کاربردهای مهم صنعتی آن دارای اهمیت بسیاری است. موتورهای القائی قفس سنجابی به طور کلی توسط تغییر واتاژ و فرکانس تغذیه موتور کنترل می شوند. در توان های بالا موتورهای القائی قفس سنجابی کاربرد کمتری دارند و به جای آنها موتورهای القائی روتور سیم پیچی شده مورد استفاده قرار می گیرند. در این موتورها سرعت از طریق جذب انرژی از روتور و بازگردادندن آن به شبکه کنترل می شود که موجب بهبود بازده می شود. در سیستم های معمول، از مبدل های AC-DC-AC به منظور باز گردادندن انرژی لغزش به شبکه استفاده می شود اما وجود فیلتر در مدار لینک dc باعث افزایش حجم و تلفات سیستم می گردد. در این مقاله ساختاری برای سیتم بازیافت انرژی لغزش پیشنهاد گردیده که در آن از نوع جدیدی از مبدل های AC-AC به نام مبدل های ماتریسی به جای مبدل های AC-DC-AC استفاده شده است که در آن مبدل ماتریسی به عنوان تغییر دهنده استاتیک فرکانس در کنترل انرژی لغزش موتور برای کنترل سرعت می باشد. ساختار پیشنهادی در نرم افزار Matlab/Simulink شبیه سازی شده و نتایج آن ارائه شده است.

لینک کمکی