دانلود فایل Word مقاله حل تحليلي مدل دو بعدي جذب آب توسط ريشه درختان در خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله حل تحليلي مدل دو بعدي جذب آب توسط ريشه درختان در خاک :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات:8

چکیده:

جذب آب توسط ریشه در خاک مهمترین پروسه در چرخه آب و یکی از اجزا توازن آب در مزرعه می باشد. شناخت کافی انتقال- جذب ریشه و روشها ی حل معادلات حاکم در مهندس ی آب از اهمیت ی خاص برخوردار است و می تواند در مدیریت آبیاری و راندمان مصرف آب نقش مهمی را ایفا کند. هدف از این دانلود فایل Word مقاله حل تحليلي مدل دو بعدي جذب آب توسط ريشه درختان در خاک همراه با تایید مدل با داده ها ی موجود می باشد. حرکت آب در خاک غیر اشباع در منطقه ریشه توسط فیزیک خاک، فیزیولوژی گیاهی و فاکتور های هواشناسی کنترل می شود. مدل دو بعدی جذب آب بر اساس تابع توزیع تراکم ریشه، تعرق پتانس یل و فاکتور تنش آب در خاک بدست آمد. پارامترهای استفاده شده در مدل بر اساس مینیمم کردن خطای بین داده ها ی بدست آمده و شبیه سازی شده از مدل بهینه شدند. مدل جذب آب به صورت دو بعدی در جهت شعاعی R و در عمق خاک Z مورد تحلیل قرار گرفت . مدل جذب آب ارائه شده را می توان برای انتقال آب در خاک در محیط ریشه مورد استفاده قرار داد. به این صورت که مدل دو بعدی جذب را می توان به معادله ر یچادز اضافه نمود. مدل ارائه شده مدلی کاربردی و موثر خواهد بود.

لینک کمکی