دانلود فایل Word مقاله بررسي ارتعاشات آزاد ورق مستطيليساندويچي با لايه مياني سيال الکترورئولوژيکال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي ارتعاشات آزاد ورق مستطيليساندويچي با لايه مياني سيال الکترورئولوژيکال :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

چکیده:

در این مقاله یک ورق مستطیلی با تکیه گاه ساده در چهار لبه آن، توسط یک لایه از سیال الکترورئولوژیکال و یک لایه مقید کننده، پوشانده شده تا پایداری آن در برابر نیروهای نوسانی و دینامیکی افزایش یابد . در این سازه ساندویچی، دو لایه بیرونی الاستیک می باشند . رفتار لایه میانی تحت میدان الکتریکی و برای کرنشهای کوچک، با مدلهای ریاضی مواد ویسکوالاستیک بیان می شود . تغییر خواص ویسکوزیتی و الاستیسیتی سیال الکترورئولوژیکال بر حسب میدان الکتریکی اعمال شده، باعث تغییر در پاسخ سازه در برابر ارتعاشات وارده می شود . در این مقاله بر حسب میدان جابجایی هر یک از لایه ها، انرژی جنبشی و انرژی کرنشی هر لایه به صورت مجزا بدست آورده می شوند . انرژی اتلافی لایه دوم که از سیال الکترورئولوژیکال تشکیل شده را نیز محاسبه کرده و با جانشین کردن انرژی جنبشی کل سازه، انرژی کرنشی کل سازه و انرژی اتلافی در اصل لاگرانژ به معادله حرکت سازه می رسیم . فرکانس طبیعی و فاکتور اتلافی برای میدانهای الکتریکی و نسبت ضخامت های مختلف با استفاده از روش تحلیلی ناوی ر محاسبه شده اند . فرضهای استفاده شده برای جابجایی لایه ها در جهت عمودی و روش حل، این تحقیق را در بین سایر تحقیقات مشابه متمایز کرده است .

لینک کمکی