دانلود فایل Word مقاله بررسي سيستم کابلي براي مقام سازي ساختمانهاي بتني و بهينه سازي فرم کابل

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي سيستم کابلي براي مقام سازي ساختمانهاي بتني و بهينه سازي فرم کابل : سال انتشار: 1387 محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران تعداد صفحات:10 چکیده: در اغلب ساختمانهای بتنی برای مقابله با نیروهای جانبی از قابهای خمشی، دیوارهای برشی بتنی و ; استفاده می شود. موضوع این مقاله بررسی سیستم جدیدی به نام سیستم کابلی یکپارچه و بهینه سازی آن میباشد که شامل کابلهای پیش تنیده جهت افزایش سختی جانبی می باشد. این سیستم به دلیل مقاومت کششی کابل، سهولت اجرا و ; می تواند جایگزین سیستم ها یدیگر شده یا برای مقاوم سازی سازه های موجود استفاده گردد. جهت بررسی قابهای سه و شش طبقه با مدلسازی سیستم در نرم ازارSAP 200

دانلود فایل Word مقاله توابع انتقالي براي برآورد جذب آلاينده هاي ميکروبي در خاک هاي آهکي

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله توابع انتقالي براي برآورد جذب آلاينده هاي ميکروبي در خاک هاي آهکي : سال انتشار: 1388 محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 چکیده: انتقال میکروب ها در خاک از جنبه های مختلفیم انند آلودگی آب های زیرزمینی و پالایش زیستی آب زیرزمینی و خاک اهمیت بر این برای پیش بینی جذب آلاینده های میکروبی به خاک مدل هایی لازم است که بتوانند با تخمینی مناسب مقدار جذب این را برآورد کنند پارامترهای ایزومترم های جذب از ازجای مهم مدل های انتقال آلاینده های میکروبی درخ اک است.

دانلود فایل Word مقاله تهيه نانوذرات CdS:Cu به روش سنتز شيميايي مرطوب و بررسي خواص فيزيکي آن

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تهيه نانوذرات CdS:Cu به روش سنتز شيميايي مرطوب و بررسي خواص فيزيکي آن : سال انتشار: 1387 محل انتشار: همایش ملی مواد نو تعداد صفحات:6 چکیده: امروزه تحقیقات وسیعی روی ذرات نانو کریستال نیمرسانای CdS به دلیل گاف نواری کوچک و ظهور اثرات کوانتش اندازه آن صورت گرفته است. آلائیدگی گاف نواری را بزرگتر کرده و خواص نورتابی را تقویت می کند. در این مقاله نانوذرات CdS آلائیده با مس (CdS:Cu) در محیط آبی به روش سنتز شیمیایی مرطوب تهیه شده اند و سپس اثر Ageing و تغییر pH محلول روی خواص فیزیکی نانوذرات تولید شده مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آنالیز نانوذرات از تکنیک های طیف جذب UV-VIS) UV) استفاده شده است.