دانلود فایل Word مقاله مروري بر روشهاي مانيتورينگ وضعيت در وسائط نقليه ريلي پرسرعت

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مروري بر روشهاي مانيتورينگ وضعيت در وسائط نقليه ريلي پرسرعت : سال انتشار: 1387 محل انتشار: هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران تعداد صفحات:20 چکیده: امروزه با توجه به اهمیت سیستم هایی ریلی در جابجایی مسافر ، دارا بودن شرایطی چون ایمنی در حمل و نقل، هزینه کم و سرعت درپروسه تعمیرات و نگهداری ضروری به نظر می رسد . در واقع مسئله اصلی، تشخیص به موقع خطاهای به وجود آمده و اجرای روشهای مختلف جبران خطا، قبل از ین که خسارت سنگینی به سیستم تحمیل شود، می باشد . در گذشته در بسیاری از شبکه های ریلی بازدید از ناوگان و زیر بنا به صورت دستی انجام می گرفت، که این روش از یک سو به علت خطا و عدم ب

دانلود فایل Word مقاله بررسي عددي هيدروليک جريان در آبگيرهاي جانبي رودخانه اي به کمک نرم افزار FLUENT

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي عددي هيدروليک جريان در آبگيرهاي جانبي رودخانه اي به کمک نرم افزار FLUENT : سال انتشار: 1387 محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران تعداد صفحات:10 چکیده: در این مطالعه شبیه سازی عددی جریان در ابگیری از مسیر مستقیم یک کانال مستطیلی به کمک نرم افزار FLUENT صورت گرفته است. محاسبات جریان در دو حالت دو بعدی بر مبنای قیاس بین مدلهای آشفتگی مختلف موجود در نرم افزار انجام شده که بر اساس مقایسه پروفیلهای سرعت جریان، مدلهای آشفتگی RSM , k-w بهترین نتایج را نشان داد ند. در این تحقیقاز میان پارامترهای اصلی موثر بر جریانفوق، شکل مقطع عرضی کانال، شیب کانالهای اصلی و انشعاب وشکل دهانه ورودی ثابت در نظر گرفته شده

دانلود فایل Word مقاله بررسي تأثير اعوجاج اوليه ورق فولادي بر سختي و مقاومت پانلهاي برشي

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي تأثير اعوجاج اوليه ورق فولادي بر سختي و مقاومت پانلهاي برشي : سال انتشار: 1387 محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران تعداد صفحات:7 چکیده: پانلهای برشی فولادی از مدتها قبل به عنوان یکی از سختترین و مقاومترین سیستمهای مقاوم جانبی در ساختمانها مطرح بودهاند . با توجه بهدقتی که در انجام کارهای آزمایشگاهی میشود، میتوان گفت که نمونهها معمولاً اعوجاج خاصی ندارند، اما در شرایط کارگاهی ممکن است در این پانلها به دلایل مختلفی تغییر شکلهایی قبل از رخداد زلزله وجود داشته باشد . این اعوجاج اولیه ممکن است روی عملکرد پانلها تأثیر منفی بگذارد . در این مقاله با استفاده از دو نرمافزار ANSYS و ABAQUS