دانلود فایل Word مقاله کالبد شکافى استرس به عنوان عامل بازدارنده بهبود ارتباطات مديران و کارکنان سازمان ها ( شرکت ملي نفت ايران به عنوان مورد )

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله کالبد شکافى استرس به عنوان عامل بازدارنده بهبود ارتباطات مديران و کارکنان سازمان ها ( شرکت ملي نفت ايران به عنوان مورد ) : سال انتشار: 1387 محل انتشار: چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی تعداد صفحات:12 چکیده: امروزه بیش از پیش هر سازمانى به بهبود تعاملات و ارتباطات بین کارمندان و مدیران سازمان مربوطه خود توجه دارد و جهت بالا بردن بهره ورى نیروى کار سعى بر برقرارى عالى ترین نوع روابط بین افراد درون سازمان دارند، استرس بعنوان یکى از عواملى که بر روى شرایط روحى روانى کارکنان تأثیر منفى مى گذارد، مطرح مى شود . نگارنده در ابتدا تعریفى از استرس ارائه نموده؛ مراحل، حد مطلوب و منابع استرس معرفى گردیده و با استفاده از گردآورى تجارب مدیران رده بالای

دانلود فایل Word مقاله بررسي اثر افزودن گوگرد بر پارامترهاي طرح مارشال و دوام مخلوط هاي آسفالتي

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي اثر افزودن گوگرد بر پارامترهاي طرح مارشال و دوام مخلوط هاي آسفالتي : سال انتشار: 1387 محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران تعداد صفحات:7 چکیده: در مقاله حاضر تلاش شده است تا با جایگزینی بخشی از قیر مصرفی با گوگرد به بررسی پارامترهای طرح مارشال و دوام مخلوط های آسفالت گوگردی و مقایسه آن با مخلوط های آسفالتی متعارف بپردازیم . به این منظور، ابتدا درصد قیر بهینه مخلوط های گوگردی در نسبت های قیر / گوگرد 20/80 و 30/70 به دست آمده است . در مرحله بعد روند تغییرات پارامترهای طرح مارشال با افزودن گوگرد مورد بررسی قرار گرفته و نتایج تحلیل شده اند . بررسی ها نشان می دهد که افزودن گوگرد تأثیر قابل توجهی

دانلود فایل Word مقاله تأثير سطوح مختلف آرايش کاشت و ميزان بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا رقم RGS003 در بهبهان.

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تأثير سطوح مختلف آرايش کاشت و ميزان بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا رقم RGS003 در بهبهان. : سال انتشار: 1388 محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی تعداد صفحات:7 چکیده: انتخاب آرایش کاشت و میزان بذر مناسب می تواند افزایش تولید در واحد سطح را فراهم آورد. جهت بررسی تأثیر این عوامل برعملکرد دانه کلزا و اجزای آن، در سال زراعی 87-1386 این آزمایش به صورت کرت های یک بار خردشده در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار بر روی رقم RGS003 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان به اجرا در آمد. در این آزمایش چهار سطح آرایش کاشت (پشته های 60 و 50 سانتی متری با دو و سه خط کاشت روی هر پشته) به عنوان فاکتور اصلی و