دانلود فایل Word مقاله مقايسه روش فازي و رگرسيون آماري جهت برآورد بار رسوبي رودخانه ها

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مقايسه روش فازي و رگرسيون آماري جهت برآورد بار رسوبي رودخانه ها : سال انتشار: 1387 محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران تعداد صفحات:10 چکیده: در این تحقیق با استفاده از روش منطق فازی به تخمین میزان رسوب رودخانه پرداخته شده است . سه آرایش مختلف ورودی در روش فازی در نظر گرفته شد . نتایج حاصل از روش فازی و روش رگرسیون آماری با یکدیگر مقایسه گردید . نتایج نشان داد که روش فازی نسبت به روش معمول آماری، برآورد نسبتاً دقیقتری از میزان رسوبات حمل شده ارائه نموده است . همچنین مقادیر تجمعی دادهها در هر دو روش با مقادیر مشاهده شده مقایسه گردید که روش فازی در هر سه حالت مختلف آرایش ورودی، رسوب حم

دانلود فایل Word مقاله معرفي روش نوين ساخت نانوسيستم هاي سيليکاني با تکنيک لايه برداري عمودي در حضور پلاسماي هيدروژن

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله معرفي روش نوين ساخت نانوسيستم هاي سيليکاني با تکنيک لايه برداري عمودي در حضور پلاسماي هيدروژن : سال انتشار: 1387 محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران تعداد صفحات:6 چکیده: روش نوینی برای ساخت نانوساختارهای سیلیکانی بر روی زیر لایه سیلیکان ارائه شده است. این تکنیک بر مبنای لایه برداری عمودی از سیلیکان در حضور پلاسمای هیدروژن است که جزو روش های "بالا به پاییین" می باشد. پس از لایه نشانی نیکل به عنوان نقاب، آن را با استفاده از روش PECVD، توسط هیدروژن بمباران می کنیم تا جزیره های نانومتری نیکل تشکیل شود. سپس زیرلایه ی سیلیکان، با تکرار متوالی دو مرحله ی اکسید کردن و لایه برداری در حضور گاز SF6، به صورت عمودی خ

دانلود فایل Word مقاله بررسي اثر عوامل هسته زا بر روي شفافيت و خواص فيزيکي – مکانيکي پلي پروپيلن ايزوتاکتيک

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي اثر عوامل هسته زا بر روي شفافيت و خواص فيزيکي – مکانيکي پلي پروپيلن ايزوتاکتيک : سال انتشار: 1387 محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران تعداد صفحات:11 چکیده: کارایی عوامل هسته زا ) 3 ، 2 : 1 ، ) 4 دی بنزیلیدن سوربیتول) DBS ، ) IrgaclearD ، ) 1 ، 2 : 3 ، ) 4 دی پارا متیل دی بنزیلیدن سوربیتول ) MDBS ، ) IrgaclearDM و IrgastabNA11 بر روی پلی پروپیلن ایزوتاکتیک در بازه غلظتهای مختلف توسط تستهای خواص مکانیکی، نوری و DSC بررسی شد . ساختار بلوری نمونه های هسته دار شده با هرسه نوع عامل هسته زا نیز از طریق آزمون WAXS بررسی شد . درضمن اثر دو نوع جمع کننده اسید نیز بر روی میزان ماتی مورد مطالعه قرار گرفت . بررسی های انجام شده نشان داد که این ترکیبات ت