دانلود فایل Word مقاله مطالعه تأثير مقدار روانساز فلوريد کلسيم در ترکيب سرباره فرآيند آماده سازي آهن خام

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مطالعه تأثير مقدار روانساز فلوريد کلسيم در ترکيب سرباره فرآيند آماده سازي آهن خام : سال انتشار: 1388 محل انتشار: سمپوزیوم فولاد 1388 تعداد صفحات:10 چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اثر مقدار روانساز فلورید کلسیم، مورد استفاده فلاکسهایی بر مبنای آهک، در فرایند آماده سازی آهن خام و با توجه به استقبال جهت کاهش میزان مصرف این ترکیب انجام شد. بدین منظور فلاکس مورد نظر، بر مبنای آهک و حای مقادیر 40، 30، 20 و 10 درصد فلورین تهیه و آزمایشهای تصفیه چدن مذاب با استفاده از محصول واحد کوره بلند شرکت ذوب آهن اصفهان در یک کوره القایی به ظرفیت 20 کیلوگرم دارای نسوز منیزیتی و در محدوده دمایی 1450-1350 درجه سانتیگراد انجام شد. نتایج حا

دانلود فایل Word مقاله ارزيابي آلودگي آرسنيک در خاک تحت تيمار لجن فاضلاب

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي آلودگي آرسنيک در خاک تحت تيمار لجن فاضلاب : سال انتشار: 1387 محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست تعداد صفحات:10 چکیده: آلودگی خاک و آب به آرسنیک، از جمله مهمترین مسائل زی ست – محیطی محسوب می شود، چرا که سمیت این عنصر بالا بوده وحتی در غلظت های بسیار پایین نیز می تواند سلامتی انسان را به مخاطره بیاندازد . استفاده از لجن فاضلاب به عنوان کود، امروزه در ایران رواج یافته است که امکان ایجاد سمیت و ماندگاری فلزات سنگین درخاک را به وجود میآورد . این امر باعث نگرانی محققین گردیده است . در این راستا، تحقیقی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

دانلود فایل Word مقاله معيارهاي انتخاب پست GIS در پروژه نيروگاه تلمبه اي ذخيره اي سياه بيشه

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله معيارهاي انتخاب پست GIS در پروژه نيروگاه تلمبه اي ذخيره اي سياه بيشه : سال انتشار: 1387 محل انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور تعداد صفحات:10 چکیده: پست های برق صرفنظر از تقسیم بندیهای متفاوتی که دارا میباشند نقش مهمی در انتقال و تبادل انرژی ما بین مراکز تولید و مصرف بازی می کنند . انتخاب پست GIS(Gas Insulated Switchgear) در پروژه نیروگاه تلمبه ای ذخیرهای سیاه بیشه از طریق مقایسه معیارهای کمی و کیفی همانند هزینه های تجهیزات، نصب و راه اندازی و بهره برداری و هزینه ح مل و نقل قطعات و هزینه زمین، توجیه فنی و اقتصادی پست گازی 400 کیلو ولت را به دنبال داشت . حاصل این مقاله نگاه جامع به مقایسه پست های AIS