دانلود فایل Word مقاله بررسي تاثير زمين لرزه بر تغييرات فشارهاي منفذي سد خاکي کرخه

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي تاثير زمين لرزه بر تغييرات فشارهاي منفذي سد خاکي کرخه : سال انتشار: 1387 محل انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور تعداد صفحات:12 چکیده: امروزه با پیشرفت تکنولوژی ساخت سدهای خاکی، ارتفاع این سدها به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است . تخریب چنین سدهایی می تواند خسارات جبران ناپذیری را در منطقه ایجاد نماید . سد کرخه بزرگترین سد کشور از نوع خاکی با هست رسی مخلوط است که ظرفیت مخزنی معادل 7 میلیارد متر مکعب دارد . اطمینان از پایداری چنین سدی به خصوص در هنگام زلزله بسیار حائز اهمیت است . هنگامیکه یک سد خاکی تحت تأثیر شتاب زلزله قرار می گیرد فشارهای منفذی هسته تحت تأثیر نیروی

دانلود فایل Word مقاله مطالعه تأثير زمان شروع ر فلاکس مونومر بر خواص پودر پلي ( وينيل کلرايد ) سوسپانسيوني

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مطالعه تأثير زمان شروع ر فلاکس مونومر بر خواص پودر پلي ( وينيل کلرايد ) سوسپانسيوني : سال انتشار: 1387 محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران تعداد صفحات:10 چکیده: تأثیر زمان شروع رفلاکس بر خواصی نظیر متوسط قطر ساوتر (Suater) و توزیع اندازه ذرات، در صد جذب پلاستی سایزر و دانستیه ظاهری پودر پلی ( وینیل کلراید )) ) PVC تهیه شده به روش سوسپانسیونی، بصورت آزمایشگاهی و در یک راکتور پیشتاز مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج نشان داد که با تأخیر در شروع رفلاکس تا قبل از درصد تبدیل حدود 20% توزیع اندازه ذرات به صورت دو قله ای (bimold) و پس از آن به صورت تک قله ای (monomodal) ظاهر می شود و درصد جذب پلاستی سایزر توسط ذرات PVC افزایش می

دانلود فایل Word مقاله تحليل شکلدهي آزاد ورق سوپرپلاستيک، به روش المان محدود

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تحليل شکلدهي آزاد ورق سوپرپلاستيک، به روش المان محدود : سال انتشار: 1387 محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:7 چکیده: شکلدهی آزاد سوپر پلاستیک 1 به روش دمشی 2 پرکاربردترین روش شکل – دهی سوپر پلاستیک در صنعت می باشد، اما عدم یکنواختی توزیع ضخامت در دیواره بخشهای شکل یافته، یکی از مشکلات عمده این روش است . از آنجا که کیفیت شکل دهی سوپرپلاستیک به میزان بسیار زیادی وابسته به نرخ کرنش است، باید با استفاده از پروفیل های فشاری مناسب، نرخ کرنش را کنترل نمود . دراین تحقیق، تحلیل شکلدهی آزاد سوپر پلاستیک به روش المان محدود و به کمک نرم افزار ABAQUS با درنظر گرف