دانلود فایل Word مقاله روش ترکيبي براي افزايش دقت تخمين TDOA بين ميکروفون ها و بهبود مکان يابي منبع سيگنال گفتار

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله روش ترکيبي براي افزايش دقت تخمين TDOA بين ميکروفون ها و بهبود مکان يابي منبع سيگنال گفتار : سال انتشار: 1387 محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران تعداد صفحات:7 چکیده: مکان یابی منبع سیگنال گفتار با استفاده از آرایه های میکروفونی یکی از مسائل مهم در پردازش گفتار می باشد. از دسته الگوریتم های رایج در مکان یابی منبع گفتار، الگوریتم های مبتنی بر TDOA است. در این الگوریتم های دو مرحله ای|، ابتدا از روی سیگنال های دریافتی، اختلاف زمانی رسیدن سیگنال به میکروفون هامحاسبه می شود و سپس با استفاده از این داده ها، مکان منبع سیگنال تخمین زده می شود. در این دسته الگوریتم ها تخمین دقیق و درست TDOA در مرحله اول ضروری است؛

دانلود فایل Word مقاله بررسي استفاده از پساب تصفيه شده شهر خرم آباد در آبياري مزارع دشت چنگائي

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي استفاده از پساب تصفيه شده شهر خرم آباد در آبياري مزارع دشت چنگائي : سال انتشار: 1387 محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی تعداد صفحات:10 چکیده: طراحی، اجرا و بهره برداری از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها مدتهاست که به عنوان یکی از اساسی ترین جنبه های شهرسازی مطرح می باشد . در این راستا پساب های خانگی پس از تصفیه، اگر از استاندارد مناسبی برخوردار باشند، می تواند با رعایت ضوابط خاص خود، به عنوان یکی از مهمترین منابع آب آبیاری قلمداد گردد . در این تحقیق، شرایط فاضلاب شهرخرم آباد در دو حالت قبل و بعد از تصفیه در طول یک دوره آماری درازمدت سنجیده

دانلود فایل Word مقاله سينتيک رهاسازي پتاسيم از دو کاني ميکاي تري اکتاهدرال توسط اسيد هاي آلي

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله سينتيک رهاسازي پتاسيم از دو کاني ميکاي تري اکتاهدرال توسط اسيد هاي آلي : سال انتشار: 1388 محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:3 چکیده: پتاسیم یکی از ترکیبات اصلی پوسته زمین است که وظایف فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بسیار مهمی در گیاه به عهده دارد. در خاک هایی که حاوی مقدار کمی پتاسیم تبادلی اما دارایم قدار زیادی کانی های میکابی هستند تجدید پتاسیم تبادلی یا محلول تا حدی زیاد وابسته به آزاد شدن پتاسیم غیرتبادلی است.