دانلود فایل Word مقاله تعيين توزيع تنش و تحليل رفتار ترک در قالبهاي خم فرم دهي ورقهاي فلزي از جنس ابزار نمونه سريع

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تعيين توزيع تنش و تحليل رفتار ترک در قالبهاي خم فرم دهي ورقهاي فلزي از جنس ابزار نمونه سريع : سال انتشار: 1387 محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:6 چکیده: فرایند فرم دهی ورقهای فلزی به شکلهای Z,V توسط قالبهای فرک که از جنس کامپوزیت پلیمری می باشند (ابزار نمونه سریع) رو به گسترش است. در تحقیق حاضر به کمک مدل سازی سنبه و ماتریس در نرم افزار ABAQUS/CAE توزیع تنش بر روی قالبهای Z,V شکل در حین فرایند شکل دهی بدست آمده است. سپس رفتار ریز ترکها در نقاط تمرکز تنش روی ماتریس بهکمک نرم افزار FRANC2D مورد تحلیل قرار گرفته است و تغییرات ضرایب شدت تنش به ازای طول ترکهای مختلف آورده شده است. د راین تحقیق جنس قالبه

دانلود فایل Word مقاله سيستم پشتوانه تصميم گيري چند معياري کاهش حوادث و بلاياي ناشي از سيل و واکنش سريع در حوضه هاي شهري

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله سيستم پشتوانه تصميم گيري چند معياري کاهش حوادث و بلاياي ناشي از سيل و واکنش سريع در حوضه هاي شهري : سال انتشار: 1387 محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب تعداد صفحات:11 چکیده: از دیرباز سیل به عنوان یکی از بلایای طبیعی با زندگی بشر درگیر بوده و همواره بشر به دنبال اتخاذ بهترین راهکار برای مقابله و مدیریت بحران در هنگام وقوع سیل بوده است. اما ماهیت پیچیده و وابسته به زمان بودن این پدیده خود به خود تصمیم گیریهای بشری را با درصدی خطا همراه کرده است . لذا بیشتر توجه متخصصان بر کاهش درصد خطای حاصل از این تصمیم گیریها معطوف شده است. روشهای زیادی برای مقابله با سیل استفاده می شود که بسته به زمان به کارگیری آن یعنی قبل از وق

دانلود فایل Word مقاله چرخش شغلي (Job Rotation) مسکني تا انجام مداخلات ارگونوميکي در شرکت پارس خودرو

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله چرخش شغلي (Job Rotation) مسکني تا انجام مداخلات ارگونوميکي در شرکت پارس خودرو : سال انتشار: 1387 محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران تعداد صفحات:6 چکیده: از آنجا که اجرای طرح های فنی و مهندسی با هدف مداخله ارگونومیک همزمان با بهره برداری از ایستگاه کاری علاوه بر تداخل با تولید نیازمند صرف زمان می باشد، باید تا انجام این موارد به دنبال راه حل کوتاه مدتی جهت کنترل شرایط و کاهش اثرات ناشی از عوامل زیان آور ارگونومیکی بود . در این موارد استفاده از کنترلهای مدیریتی به عنوان یک راه حل کوتاه مدت، تکمیلی و یا تنها راه حل ( در مواردی که کنترلهای مهندسی قابل اجرا نباشد ) پیشنهاد می شود . یکی از ا