دانلود فایل Word مقاله تحليل تصميمات آموزشى با رويکرد مبتنى بر ارزيابى آموزش و عملکرد

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تحليل تصميمات آموزشى با رويکرد مبتنى بر ارزيابى آموزش و عملکرد : سال انتشار: 1387 محل انتشار: چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی تعداد صفحات:10 چکیده: هدف نهایی آموزش کارکنان افزایش کارایی و اثربخشی است . لذا چگونگى اقدام براى آموزش و بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آن لازمه فرایند آموزش می باشد و با اتمام ارزیابى میزان اثربخشى دوره هاى آموزشى است که حلقه آموزشی تکمیل می گردد . درحقیقت ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی آیینه ای فراهم می آورد تا از یک سو، مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیف فعالیت های آموزشی بدست آورند و از سوی دیگر ، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان

دانلود فایل Word مقاله اعلام هشدار وقوع سيل با استفاده از تحليل سينوپتيکي

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله اعلام هشدار وقوع سيل با استفاده از تحليل سينوپتيکي : سال انتشار: 1387 محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب تعداد صفحات:10 چکیده: سیل از جمله حوادث طبیعی نواحی خشک و نیمه خشک است. سیل در این مناطق بر اثر رگبارهای تند است. باران تند و بیش از ظرفیت نفوذ و هدایت رودخانه موجب بالاآمدن سطح آب می شود . وقوع چنین بارش هایی حاصل ترکیب شرایط سینوپتیکی و محیطی است. عبور سیکلو نهای مدیتران های مهمترین عامل بروز بارش های سیل آسا در ایران است. تشکیل و حرکت سیستم های مذکور با استفاده از داده های فشار سطح زمین و ارتفاع ژئوپتانسیل لایه های مختلف جو قابل پیش بینی است و می توان با پی شبینی ا

دانلود فایل Word مقاله بررسي اثرات سه ساله منيزمي و پتاسيم در گوجه فرنگي

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي اثرات سه ساله منيزمي و پتاسيم در گوجه فرنگي : سال انتشار: 1388 محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 چکیده: طبق اظهار محققین در سال های اخیر گزارشات متعددی درخصوص پدیدار شدن علائم کمبود منیزیم در اثر مصرف زیاد کودهای پتاسیمی ارائه شده است زیرا اگرچه با مصرف کودهای پتاسیمی عملکرد محصول افزایش می یابد ولیکن به موازات آن میزان نیاز گیاه به منیزیم نیز افزایش می یابد و از طرفی دیگر اثر آنتاگونیسمی پتاسیم تاثیر در جذب منیزیم توسط گیاه را دارد.