دانلود فایل Word مقاله پهنه بندي درصد رس لايه دوم خاک ها در منطقه اي هموار و خشک

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله پهنه بندي درصد رس لايه دوم خاک ها در منطقه اي هموار و خشک : سال انتشار: 1388 محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 چکیده: تکنیک های کمی تخمین مکانی مقادیر متغیرهای هدف در مطالعات خاک ها سریعا در حال پیشرفت می باشد روش های هیبریدی از مدل های آماری برای تعیین روند استفاده و مدل بدست آورده را همراه با باقیمانده های را در فرآیند کریجینگ جهانی وارد و مقادیر متغیر هدف را در نقاط نمونه برداری نشده تخمین می زنند.

دانلود فایل Word مقاله مقاوم سازي سازه هاي بنايي در مقابل زلزله

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مقاوم سازي سازه هاي بنايي در مقابل زلزله : سال انتشار: 1387 محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران تعداد صفحات:12 چکیده: استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمان ها از قرون گذشته درایران رواج داشته است و تاکنون دربسیاری از شهرها و تقریبا اکثر مناطق روستایی، ساختمان های بنایی قسمت اعظمم ساختمان های این مناطق را شامل میشوند. با توجه به آسیب پذیر بودن این ساختمان ها در طی زلزله های گذشته و قرار گرفتن بسیاری روستاها در نواحی لرزه خیز، اهمیت مطالعه رفتار و عملکرد ساختمان های بنایی در برابر زلزله به شکل آشکارمشخص است. دراین مقاله روش های بررسی آسیب پذیری سازه های بنایی

دانلود فایل Word مقاله علاج بخشي پرده آب بند سد آبشينه همدان

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله علاج بخشي پرده آب بند سد آبشينه همدان : سال انتشار: 1387 محل انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور تعداد صفحات:11 چکیده: در این مقاله ، برخی از مشکلات آب بندی سد آبشینه همدان در طول دوره بهره برداری این سد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و راه حل های علاج بخشی صورت گرفته ارائه خواهد شد . سد آبشینه که در غرب ایران واقع شده است یک سد خاکی با ارتفاع 18 متر و عرض تاج 8 متر می باشد که در خارج از بستر رودخان آبشینه ساخته شده است . به علت عدم انجام مطالعات ژئوتکنیکی کافی در محدوده طرح، خواص زمین شناسی منطقه طرح ناشناخته باقی ماند و بنابراین بهبود خواص ژئومکانیکی پی سد