دانلود فایل Word مقاله ارائه يک مدل مالي براي پروژه هاي BOT آزادراهي ايران

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارائه يک مدل مالي براي پروژه هاي BOT آزادراهي ايران : سال انتشار: 1387 محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه تعداد صفحات:24 چکیده: اجرای پروژه های زیر بنایی در شرایط گذر اقتصادی کشور های در حال توسعه همیشه دشوار بوده است و موفقیت اینگونه پروژه ها به شیوه مناسب تامین مالی آنها بستگی دارد . به همین دلیل کشور های در حال توسعه به سمت شیوه های جدید تامین مالی پروژه های زیربنایی از جملهBOT جذب شده اند. در روش BOTدولت با اعطای مجوز به بخش خصوصی جهت ساخت و بهره برداری زیرساخت هایاقتصادی برای یک دوره زمانی مشخص کلیه ریسک های فنی و مالی مربوط به ساخت و بهره برداری را متوجه ب

دانلود فایل Word مقاله مکان يابي خودکار اجزاء صورت انسان جهت کمک در برنامه ريزي جراحي هاي ترميمي صورت

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مکان يابي خودکار اجزاء صورت انسان جهت کمک در برنامه ريزي جراحي هاي ترميمي صورت : سال انتشار: 1387 محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران تعداد صفحات:7 چکیده: در این مقاله با ستفاده از مدل ترکیبی گوسی، الگوریتمی جهت استخراج پوست رنگی صورت ارائه شده است. پارامترهای مدل توسط الگوریتم Expectation_Maximization) EM) محاسبه می شوند. استفاده از مولفه های کرومینانس فضای رنگی YCbCr در الگوریتم EM و همچنین اضافه کردن کلاس بافتی با توزیع یکنواخت به مجموعه کلاسهای بافتی نرمال در مدل ترکیبی بر قابلیت و انعطاف الگوریتم ارائه شده در استخراج پوست صورت می افزاید. علاوه بر این الکوریتمی برای ایجاد نقشه ویژگی های صورت از قبیل

دانلود فایل Word مقاله مطالعه و بررسي استفاده از عامل هاي هوشمند براي کاهش اثر ضربه شلاقي در مديريت زنجيره تامين

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مطالعه و بررسي استفاده از عامل هاي هوشمند براي کاهش اثر ضربه شلاقي در مديريت زنجيره تامين : سال انتشار: 1387 محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه تعداد صفحات:26 چکیده: در این مقاله مشکلات متعدد در مدیرت زنجیره تامین که در کل هزینه را بالاخواهد برد بررسی و شرح داده خواهد شد و در ادامه استفاده از عامل های هوشمند در یک زمینه خاص( Bullwhip) و بعبارتی حل یک Problemخاص در مدیریت زنجیره تامینمورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به دنبال این هدف هستیم که چگونه می توان با استفاده از عامل های هوشمند اثرات مخرب و هزینه زا در زنجیره تامین در اثر ضربه شلاقی را کاهش داد. در این مقاله سعی خواهد شد روشهای مختلف استفاده از تک