دانلود فایل Word مقاله نگرش چند فراکتالي به سري هاي زماني زمين لرزه با استفاده از تبديل موجک

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله نگرش چند فراکتالي به سري هاي زماني زمين لرزه با استفاده از تبديل موجک : سال انتشار: 1387 محل انتشار: نخستین همایش پیش یابی زلزله تعداد صفحات:11 چکیده: در این مقاله، روشی نو برای تحلیل چند – فراکتالی (Multi-fractal) سری های زمانی زلزله با استفاده از تبدیل موجک بیان شده است . در ابتدا پارامترهایی برای بررسی تغییرات چند – فراکتالی طیف هایتکینگی که از تحلیل چند – فراکتالی به دست می آیند، تعریف گردیده اند . با استفاده از این پارامترها، همبستگی تغییرات چند – فراکتالی سری زمانی حاصل از اختلاف زمان وقوع زلزله های متوالی با سری دربردارنده ی بزرگای زلزله ی دوم هر جفت زلزله ی متوالی بررسی شده است، چ

دانلود فایل Word مقاله بررسي خصوصيات فيزيکوشيمايي و رده بندي خاک هاي واقع بر روي لند فرم هاي مختلف در برش طولي بردسير-شهر بابک، استان کرمان

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي خصوصيات فيزيکوشيمايي و رده بندي خاک هاي واقع بر روي لند فرم هاي مختلف در برش طولي بردسير-شهر بابک، استان کرمان : سال انتشار: 1388 محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر تعداد صفحات:7 چکیده: خاک و ژئو مورفولوژی ارتباط بسیار نزدیک و متقابلی دارند به طوری که فرایند های ژئومورفیک مختلف در لندفرم های متفاوت منجر به ایجاد خصوصیات متفاوت مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی در خاک می گردد. جهت بررسی این ارتباط، خاک های واقع در پستی و بلندی های بردسیر- شهر بابک در استان کرمان انتخاب گردید. از میان پرفیل های حفر شده بر روی سطوح مختلف تعداد 9 خاکرخ بر روی سطوح دشت دامنه ای، پدیمنت سنگی، پدیمنت پوشیده، دشت و پلایا به عنوان شاهد انتخاب گر

دانلود فایل Word مقاله شبيه سازي ماکروسکوپي و ميکروسکوپي جوشکاري زير پودري لوله هاي درز جوش مستقيم

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله شبيه سازي ماکروسکوپي و ميکروسکوپي جوشکاري زير پودري لوله هاي درز جوش مستقيم : سال انتشار: 1387 محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:7 چکیده: دلیل استحالهنفوذی فازها برای فرایند غیر همدمای جوشکاری طبق قانون جمع پذیری (Additivity rule) از طریق تقسیم کردن منحنی سرد شدن آن به پله های همدمای کوچک و منطبق کردن آن روی دیاگرام (TTT) مربوط به فولاد مذکور انجام گرفته است. قانون Scheil به منظور یافتن زمان نهفتگی قبل از شروع استحاله به کار رفته است. همچنین با استفاده از این روش ، امکان به کار بردن معادله (JMAK) برای مدلسازی رشد آن فاز نیز فراهم می آید.نتایج به دست آمده نشان دهنده یک روند منطقی و قابل