دانلود فایل Word مقاله استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين به منظور کنترل و کاهش آثار مخرب زيست محيطي ناشي از بروز نشتي در خطوط لوله نفت و گاز

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين به منظور کنترل و کاهش آثار مخرب زيست محيطي ناشي از بروز نشتي در خطوط لوله نفت و گاز : سال انتشار: 1387 محل انتشار: سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط زیست تعداد صفحات:14 چکیده: با توجه به سابقه وجود خطوط لوله نفت و گاز در کشور، برنامه های آتی به منظور گسترش آن ها و طرح های صادراتی کشور، نیاز به نظارت دقیق به منظور حفظ محیط زیست احساس می شود. از سوی دیگر با توجه به اتمام عمر طراحی خطوط لوله قدیمی و بروز پدیده نشتی، نیاز به استفاده از روش های سریع و کم هزینه برای نظارت بر خطوط لوله ضروری است. روش های متنوعی برای بازرسی کلی از این خطوط در دنیا استفاده می شود. پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپاد) با توجه به انعطاف پذیری و ق

دانلود فایل Word مقاله تأثير سطوح مختلف کود دي آمونيوم فسفات بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژيک آفتابگردان در شرايط اقليمي خرم آباد

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تأثير سطوح مختلف کود دي آمونيوم فسفات بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژيک آفتابگردان در شرايط اقليمي خرم آباد : سال انتشار: 1388 محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی تعداد صفحات:6 چکیده: به منظور مطالعه تاثیر کود دی آمونیوم فسفات بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژیک آفتابگردان (واریته آلستار)، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال زراعی 1385-86 با 16 تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجراء گردید. در این آزمایش کود مورد نظر در 4 سطح (45، 60، 90 و 180 کیلوگرم در هکتار) و در دوره های رشدی ( 1 به هنگام کاشت 2 در ارتفاع 15 سانتی متری گیاه 3 به هنگام تشکیل طبق 4 به هنگام شروع گلدهی) در دسترس گیاه قرار دا

دانلود فایل Word مقاله بررسي روشهاي نوين در مديريت ارزش حاصله در مديريت پروژه

تگي وجود ندارد بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي روشهاي نوين در مديريت ارزش حاصله در مديريت پروژه : سال انتشار: 1387 محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه تعداد صفحات:21 چکیده: از مهم ترین اهداف تیم مدیریت پروژه آن است که بتوانند پروژه را مطابق با بودجه، زمانبندی و با پوشش کلیه ی محدوده کاری، به پایان برسانند . بنابراین در پروژه احساس می شود که این عوامل می بایست به طور مداوم کنترل شود . مدیریت ارزش کسب شده 1 متدولوژی ارزشمندی در تحلیل و کنترل عملکرد پروژه است. ارزش حاصله با یکپارچه سازی سه بعد زمان، هزینه و محدوده، امکان اندازه گیری دقیق میزان پیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات به موقع برای انجام اقدامات اصلاحی